projectsConsiliul de Administraţie al PETRODESIGN S.A., cu sediul social în Municipiul Bucureşti, Sector 1, str. Căderea Bastiliei, nr. 56-58, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/4079/1992, C.U.I. 2786649, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată şi completată, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 26 mai 2015, ora 12,00, şi ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pentru data de 26 mai 2015, ora 14,00, la sediul social al societăţii.
Anuntul complet il gasiti aici.